De foto’s zijn vrij om voor privédoeleinden gebruikt te worden.

Op de meeste foto’s zit auteursrecht. Als er bij de foto een auteur vermeld staat, moet deze vermeld worden bij publicatie. Deze regel geld bij het openbaar maken (te publiceren, aan een grotere groep te tonen) van de foto. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.